Rådgivning

Rådgivning.jpg

Inom detta segment ryms en mängd olika tjänster. Nedan följer ett axplock öve de vanligaste förekommande områdena.

  • Skatterådgivning, genom att vara kund hos oss kan du utnyttja det nätverk vi har byggt upp för att klara även mer kvalificerade frågeställningar.
  • Biträda vid upprättande av deklarationer.
  • Biträder vid start och bildande av företag. Val av företagsform, investerings- och finansieringsformer. Det är många frågor som diskuteras vid ett företags start.
  • Handlägga frågor kring bolagsbildning och övriga registreringsärenden hos Bolagsverket.
  • Frågor kring organisation coh omstrukturering.
  • Helhetslösningar vid generationsskifte.
  • Värdering av företag.
  • Inom civilrätt och försäkring har vi utvecklat ett nätverk med kvalificerade personer som våra kunder har tillgång till om behov uppstår.

 

Höglandets Revisionsbyrå är en lokal revisionsbyrå som grundades 2003 av Per-Åke Johansson och Björn Svensson. Vi hjälper dig och ditt företag med revision, redovisningar, bokslut och rådgivning m.m. > Mer om oss

All information på denna webbplats © 2010 Höglandets Revisionsbyrå AB