Redovisning & Bokslut

Redovisning-och-bokslut.jpg

Vi utför redovisnings och bokslutstjänster i den omfattning vi kommer överens med kunden om. Från att upprätta månatliga skattdeklarationer med månadsrapporter till mer kvalificerade tjänster av typen"ekonomichef att hyra". I det senare fallet kan ingå omfattande arbete kring ekonomisk planering och kontrol såsom uppläggning av rapportsystem och hjälp med budgetering och kalkylering.

Många kunder väljer att sköta det mesta av redovisningsarbetet själva och använder oss enbart som "bollplank" under året samt för att upprätta årsbokslutshandlingar.

 

Höglandets Revisionsbyrå är en lokal revisionsbyrå som grundades 2003 av Per-Åke Johansson och Björn Svensson. Vi hjälper dig och ditt företag med revision, redovisningar, bokslut och rådgivning m.m. > Mer om oss

All information på denna webbplats © 2010 Höglandets Revisionsbyrå AB