Revision

Revision.jpg

Vi utför revision av framförallt mindre och medelstora företag. Vi är förnärvarande två kvalificerade revisorer. Vi är medlemmar i Far, en branschorganisation för revisorer och rådgivare. Det innebär att vi underkastar oss den kvalitetskontroll som branschorganisationen utför.

Höglandets Revisionsbyrå är en lokal revisionsbyrå som grundades 2003 av Per-Åke Johansson och Björn Svensson. Vi hjälper dig och ditt företag med revision, redovisningar, bokslut och rådgivning m.m. > Mer om oss

All information på denna webbplats © 2010 Höglandets Revisionsbyrå AB