Om Höglandets Revisionsbyrå

Engagemang, förtroende och laganda

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör både med dig som kund och tillsammans med våra medarbetare. Ett engagerat åtagande i alla våra uppdrag, ett långsiktigt förhållningssätt där du kan känna förtroende för oss och där vi jobbar tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas.

 

Det här är Höglandets Revisionsbyrå

Höglandets Revisionsbyrå startade 2003 och är idag etablerade i Vetlanda och Eksjö. Vi är fyra auktoriserade revisorer, två auktoriserade redovisningskonsulter och sammanlagt femton medarbetare. Tack var ett lokalt ägande och en god insyn i de lokala företagen har vi lyckats etablera oss väl på de båda orterna och har som mål att fortsätta hålla en stark lokal profil. 

Vår höga kvalitet är något vi är stolta över och är anslutna till FAR, en branschorganisation för revisorer och rådgivare. FAR svarar bland annat för kvalitetskontroll av vår revisions- och rådgivningsverksamhet.

 

Våra värderingar

Våra värdeord är Engagemang, Förtroende och Laganda.
Detta är ord som skall genomsyra vår organisation, både för dig som kund och för oss som medarbetare.

Engagemang

Vi skall erbjuda ett personligt engagemang för dig som kund, men en hög servicegrad. Du skall, oavsett storlek på din verksamhet, känna dig viktig som kund.

Förtroende

Bred kompetens och hög kvalité är något som skall personifiera våra tjänster och arbetsmetoder. Du skall, oavsett problemställning, känna att du kan vända dig till oss.

Laganda

För oss är det viktigt att vi trivs och har roligt på jobbet och att även du som kund känner att det är så. Personalen är vår viktigaste resurs.