Våra tjänster

En engagerad och trygg partner att luta sig mot

Vårt flexibla arbetssätt gör att vi kan erbjuda er den hjälp som ni behöver. Antingen som en extern redovisningsbyrå eller som en integrerad del av er vardag. Med flertalet auktoriserade revisorer och kompetenta medarbetare har vi alla de resurser som krävs för att kunna erbjuda er allt inom revision, redovisning och ekonomisk rådgivning.

Redovisning

 

Inom redovisning anpassar och skräddarsyr vi uppdraget efter dina förutsättningar och önskemål. Det innebär att vi kan ta hand om all din redovisning och ekonomihantering eller bara delar av den. Ledorden är att vi ska göra det enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt för dig som företagare.

Med Höglandets Revisionsbyrå som din partner inom redovisning och ekonomihantering blir det rätt från början och du frigör tid och resurser som kan användas till företagets kärnverksamhet.

Genom vår erfarenhet från ett stort antal branscher kan vi kontinuerligt effektivisera ditt företags redovisning och ekonomihantering.

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Kundfakturering
 • Leverantörsfakturahantering
 • Lönehantering
 • Avstämningar och månadsrapportering
 • Moms- och skattedeklarationer

Revision


Revision ska göra nytta och ge mervärde för dig och ditt företag. Våra revisionsmedarbetare följer ditt företag över flera år vilket innebär att vi är väl insatta i just ditt företags rutiner och förutsättningar. Detta leder i sin tur till att vi kan utföra revisionen på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.

 • Lagstadgad revision
 • Frivillig revision
 • Översiktlig granskning
 • Granskning enligt särskild överenskommelse
 • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

Strategisk rådgivning


Våra rådgivare har lång erfarenhet av rådgivning till både mindre och större svenska och internationella bolag. Vi har även ett stort kontaktnät av experter som vi kan koppla in i de frågeställningar som kräver extra specialistkunskap.

 • Köpa bolag
 • Ta in delägare
 • Start-up rådgivning
 • Utdelningsrådgivning
 • Generationsskifte
 • Due Diligence och rådgivning vid företagsöverlåtelser
 • Frågor om skatt & moms

Behöver du hjälp?

Det här och mycket mer hjälper vi dig med. Kontakta oss för ett första samtal.

Kontakta oss